500 DN phát triển nhanh nhất Việt Nam đang đối mặt thách thức do giá đầu vào tăng cao

Giá đầu vào tăng, sự xuất hiện của nhiều đối thủ mới và thủ tục hành chính sẽ là ba rào cản lớn nhất ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của doanh nghiệp trong năm nay.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS