Người chăn nuôi lợn chật vật với xử lý chất thải

Theo các chuyên gia về môi trường của Cục Quản lý Môi trường Việt Nam, nông dân Việt rất muốn chăn nuôi lợn quy mô lớn nhưng có ít kinh nghiệm về xử lý chất thải chăn nuôi.

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN