Facebook phối hợp với MRC nâng cao nhận thức về lũ lụt và hạn hán

Vào ngày 31/8, Ban Thư ký Ủy hội sông Mekong (MRC) cùng Facebook đã khởi động sáng kiến hợp tác nhằm cung cấp thông tin cảnh báo lũ sớm và giám sát hạn hán cho các cộng đồng ven sông và các chính phủ ở khu vực hạ lưu sông Mekong.

Đây là hợp tác lần đầu tiên giữa MRC và Facebook  nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người dân 4 nước thành viên MRC – Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam – về hệ thống thông tin lũ lụt và hạn hán của MRC và nâng cao năng lực sử dụng các hệ thống kỹ thuật số trực tuyến cho cán bộ trong khu vực giai đoạn 2020-2021.

Đọc tiếp…