Facebook, Google nhất trí với luật an toàn mạng

Một quan chức cấp cao thuộc Bộ Công an cho biết, đại diện của các công ty công nghệ lớn không phản đối và nói rằng họ sẽ sửa đổi chiến lược của họ theo luật mới của Việt Nam.

Đọc tiếp …

Phóng viên Retail Asia