Giải đua xe F1 sẽ hỗ trợ tăng trưởng của Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết cuộc đua Công thức 1 diễn ra ở Hà Nội vào năm 2020 sẽ góp phần vào sự phát triển của Việt Nam.
[…] Hà Nội và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ nỗ lực không ngừng để sự kiện thành công, điều này chứng tỏ khả năng của Việt Nam trong việc tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế quy mô lớn.

Đọc tiếp …

Việt Tuấn