Dư địa để áp dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp rất lớn

Tại hội thảo Tầm nhìn và giải pháp ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển nông nghiệp thông minh bền vững tổ chức tại Hà Nội ngày 21/08, các chuyên gia cho rằng, dư địa để áp dụng công nghệ vào nông nghiệp là rất lớn

Việt Nam cần chủ động hơn nữa hình thành quan hệ đối tác công nghệ với các đối tác sở hữu công nghệ nguồn và đang dẫn dắt khoa học công nghệ như Mỹ, Đức,… nhằm tranh thủ tiếp cận công nghệ mới, thúc đẩy chuyển giao khoa học công nghệ.

Đọc tiếp…