Các chuyên gia đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu rác thải nhựa

Ngày 22/10 tại Hà Nội, các chuyên gia đã tập trung tại hội thảo do Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam (VACHE) nhằm thảo luận về các biện pháp thúc đẩy nhận thức cộng đồng về rác thải nhựa.

Ông Nguyễn An Thái đến từ Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cho biết, đã có những cải tiến đáng kể trong tìm kiếm chất liệu thay thế nhựa. Tuy nhiên, để thay thế hoàn toàn nhựa khỏi cuộc sống là khó bởi chi phí đưa vật liệu thay thế nhựa vào kinh tế rất lớn và vật liệu thay thế chỉ đáp ứng được rất nhỏ nhu cầu sử dụng nhựa hiện nay.

Các chuyên gia đã trình bày nghiên cứu và ứng dụng nhằm gia tăng vòng đời cho nhựa, cũng như các sáng kiến nhằm thu gom, tái chế và tái sử dụng rác thải nhựa. Từ đó hội thảo đề xuất xây dựng các chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực tái chế vật liệu nhựa và hạn chế tác hại đối với môi trường.

Đọc tiếp…