Các chuyên gia đóng góp ý kiến cho dự thảo Nghị định cụ thể hóa Luật bảo vệ môi trường

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang kêu gọi đóng góp ý kiến cho Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi đã được Quốc hội thông qua vào tháng 11 năm 2020. Báo điện tử Tài nguyên & Môi trường đã lược ghi một số ý kiến của các chuyên gia.

Đọc tiếp…