Chuyên gia đánh giá mô hình khu công nghiệp sinh thái của VN

Các chuyên gia của UNIDO và Việt Nam đã chia sẻ kiến thức đánh giá mô hình khu công nghiệp sinh thái theo khuôn khổ quốc tế tại một hội thảo trực tuyến mới đây. Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án “Triển khai KCN sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ Chương trình KCN sinh thái toàn cầu” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) hợp tác với sự tài trợ của Cục Kinh tế Liên bang Thuỵ Sỹ (SECO).

Dự án nhằm đẩy mạnh triển khai các hoạt động hỗ trợ các Khu công nghiệp (KCN) tham gia thực hiện các KCN sinh thái nhằm đem lại lợi ích môi trường, kinh tế cho doanh nghiệp thông qua hàng loạt các hoạt động đào tạo, tập huấn tăng cường năng lực thực hành về hiệu quả tài nguyên, sản xuất sạch hơn (RECP) và cộng sinh công nghiệp.

Đọc tiếp…