Các chuyên gia thảo luận về báo cáo về suy thoái hệ sinh thái

“Hội thảo tham vấn quốc gia và đối thoại các bên về dự thảo Báo cáo đánh giá hệ sinh thái” do Viện Chiến lược và Chính sách về Tài nguyên và Môi trường (ISPONRE) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đối tác tổ chức. Theo các chuyên gai tại hội thảo, các hệ sinh thái tại Việt Nam đang suy giảm mạnh và bị đe dọa mất các chức năng cơ bản.

Báo cáo này là một phần của Dự án “Hỗ trợ xây dựng năng lực để giải quyết các mối quan hệ giữa khoa học-chính sách-thực tiễn” đã được thực hiện ở 8 quốc gia bao gồm Azerbaijan, Bosnia và Herzegovina, Campuchia, Cameroon, Colombia, Ethiopia, Grenada và Việt Nam với nguồn tài chính hỗ trợ từ Sáng kiến Khí hậu Quốc tế (IKI) của Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên, Xây dựng và An toàn hạt nhân của Cộng hòa Liên bang Đức.

Đọc tiếp…