Cần hướng tới hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đa tầng phủ tới toàn dân

Phát biểu tại cuộc họp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (VSS), Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh cần tăng cường kiểm tra và phối hợp với các cơ quan khác để đảm bảo minh bạch và chống gian lận bảo hiểm y tế.

Đọc tiếp …

Phóng viên VIR