EVFTA đặt ra thách thức về thị trường cho ngành Nông nghiệp Việt Nam

Với lợi thế được giảm thuế ngay sau khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) có hiệu lực, đặc biệt là thuế đối với hàng hoá nông sản qua chế biến, sẽ đem lại nhiều cơ hội để hàng hóa của Việt Nam được hưởng mức giá cạnh tranh khi xuất khẩu sang thị trường EU.

Theo các chuyên gia, cần phải rà soát tổng thể các tiêu chuẩn kỹ thuật và nâng cao năng lực của ngành để đáp ứng các yêu cầu được đặt ra từ những thị trường cao cấp như EU.

Đọc tiếp…