Chương trình viện trợ từ EU giúp cải thiện ngành Y tế Việt Nam

Sáng 8/5, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hỗ trợ chính sách ngành Y tế do EU viện trợ.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến nhận định, những hỗ trợ thiết thực và hiệu quả của EU đã tạo điều kiện thuận lợi thực hiện các mục tiêu chiến lược ngành về phát triển bền vững tại Việt Nam; thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân; cải thiện năng lực, đảm bảo chất lượng dịch vụ ở tất cả các tuyến.

Dự án cũng đã giúp Việt Nam xây dựng chính sách và kế hoạch hành động ngành Y tế giai đoạn 2016 – 2020, Thứ trưởng nhấn mạnh, và hy vọng EU sẽ tiếp tục hỗ trợ ngành y tế Việt Nam trong giai đoạn 3 của dự án.

Đọc tiếp…