EU cam kết hỗ trợ phát triển bền vững tại tiểu vùng sông Mekong

Cơ hội và thách thức cho sự hợp tác giữa EU và các nước tiểu vùng sông Mekong là chủ đề chính của Diễn đàn Hợp tác EU-Mekong được tổ chức tại Hà Nội hôm thứ Tư (16/3). Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác EU-Mekong.

Diễn đàn kéo dài một ngày được chia thành 4 phiên thảo luận chính: Đánh giá sự tham gia của EU tại tiểu vùng Mekong; Các xu hướng lớn ở tiểu vùng sông Mekong và ảnh hưởng của chúng đến sự phát triển bền vững; Cơ hội và thách thức đối với phát triển bền vững khu vực sông Mekong; góc nhìn từ EU trong việc tăng cường hợp tác giữa các quốc gia thành viên EU với các nước Mekong và toàn bộ tiểu vùng.

Đọc tiếp…