Phụ nữ dân tộc thiểu số cần được hỗ trợ nhiều hơn

Phụ nữ dân tộc thiểu số hiện vẫn phải đối mặt với những hạn chế trong tiếp cận các chính sách phát triển, đó là nhận định từ hội thảo mới đây tổ chức tại Hà Nội vào ngày 12/08. Hội thảo nhằm thảo luận về những thách thức và giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ dân tộc thiểu số với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cho biết nhiều chính sách được thiết kế để hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số chưa đủ  tính chiến lược cũng như thiếu định hướng triển khai một cách hợp lý, do đó thường chồng chéo, làm giảm hiệu quả của chính sách.

Các đại biểu tại hội thảo cũng chỉ ra những hạn chế trong việc thực thi chính sách do thiếu nguồn lực và thẩm quyền quản lý chồng chéo của các bộ.

Đọc tiếp…