Các dân tộc thiểu số đóng góp ý kiến trong báo cáo về quyền của phụ nữ

Ngày 11/7, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Cơ quan phụ nữ của Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức Hội thảo góp ý xây dựng Báo cáo rà soát quốc gia 25 năm thực hiện Cương lĩnh hành động Bắc Kinh từ khía cạnh bình đẳng giới trong dân tộc thiểu số (DTTS).  Cương lĩnh hành động Bắc Kinh là một trong những tài liệu toàn diện nhất thế giới về quyền và trao quyền cho phụ nữ. Hội thảo được tài trợ bởi Đại sứ quán Ai Len tại Việt Nam.

Đọc tiếp…