Các công ty lữ hành ở Việt Nam giúp cải thiện cuộc sống của người dân tộc thiểu số

Một số công ty lữ hành ở phía bắc Việt Nam đang hỗ trợ người dân tộc thiểu số chấm dứt tình trạng buôn người, ô nhiễm rác nhựa, và nghèo đói.

Đọc tiếp …

ROBYN WILSON