Đảm bảo công bằng, chất lượng và học tập suốt đời  là trọng tâm của Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2030

Ngày 17/9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ chủ trì cuộc họp với đại diện Viện Chiến lược Giáo dục của UNESCO, đại diện Chương trình Giáo dục UNICEF tại Việt Nam và các thành viên của Tổ Biên tập Chiến lược Phát triển Giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011-2030, với tầm nhìn đến năm 2045 .

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận về bộ chỉ số các bậc học từ mầm non, phổ thông, đại học, thường xuyên. Trong đó bậc học từ mầm non, phổ thông, đại học sẽ bao gồm các chỉ số về  tiếp cận, chất lượng và điều kiện đảm bảo; giáo dục thường xuyên gồm các chỉ số về xóa mù chữ cơ bản và xóa mù chữ chức năng, nguồn lực phát triển giáo dục thường xuyên.

Đọc tiếp…

Linh Lan