Chuyên gia: EPR giúp Việt Nam xây dựng nền công nghiệp ‘tái chế xanh’

Khẳng định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) trong việc hỗ trợ xử lý chất thải và kinh tế tuần hoàn có quan hệ mật thiết với nhau, nhiều chuyên gia cho rằng Bộ Tài nguyên và Môi trường cần đưa ra lộ trình thực hiện phù hợp.

EPR là cách tốt nhất để đảm bảo chi phí sản xuất được phân bổ hợp lý và rác thải có thể được quản lý ở giai đoạn cuối cùng. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có trách nhiệm mở rộng của tất cả các bên vì việc thu gom và tái chế chất thải phụ thuộc vào hành vi của người tiêu dùng cũng như những cải cách cần thiết trong quản lý chất thải và quản lý từ phía chính phủ.

Đọc tiếp…