Bộ TN&MT đề xuất khuyến khích sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất đưa ra các chính sách ưu đãi và hỗ trợ việc sử dụng các phương tiện chạy bằng năng lượng tái tạo để giảm thiểu ô nhiễm không khí, theo báo cáo mà Bộ đã trình lên Thủ tướng.

Bộ cũng đề nghị Thủ tướng phân công cho các bộ, ngành khác thực hiện theo các quy định mới trong Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi về kiểm soát ô nhiễm không khí, giảm phát thải khí nhà kính và hỗ trợ sản xuất và sử dụng các phương tiện thân thiện với môi trường.

Đọc tiếp…