Đảm bảo an toàn thông tin cho điện toán đám mây là mục tiêu quan trọng của quốc gia

Bộ Thông tin và Truyền thông xác định nền tảng điện toán đám mây là bộ phận chủ đạo của hạ tầng viễn thông cần tập trung phát triển trong những năm tới. Bộ cũng xác định điện toán đám mây là cơ sở hạ tầng kỹ thuật số cho phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Theo ông Nguyễn Khắc Lịch, Phó cục trưởng Cục An toàn thông tin (ATTT), Bộ TT&TT , để phát triển nền điện toán đám mây của Việt Nam đúng hướng, Việt Nam là một trong số ít quốc gia đã ban hành bộ tiêu chí kỹ thuật để đánh giá và lựa chọn giải pháp điện toán đám mây cho Chính phủ điện tử. Bộ tiêu chí kỹ thuật gồm 153 tiêu chuẩn, trong đó có 84 tiêu chí kỹ thuật và 69 tiêu chí an toàn thông tin.

Đọc tiếp…