Đảm bảo an ninh năng lượng và chất lượng nguồn nước – thách thức cho Việt Nam

Việt Nam cần xây dựng thêm các nhà máy điện, bao gồm cả nhiệt điện, để tăng công suất phát điện, nhưng việc xây dựng này sẽ ảnh hưởng không tốt đến chất lượng nguồn nước.

Đọc tiếp …

Kim Chi