Đẩy mạnh thi hành luật chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước

Việc thực thi luật chống tham nhũng tại các doanh nghiệp và tổ chức trong khu vực ngoài nhà nước là trọng tâm thảo luận của diễn đàn do Thanh tra Chính phủ Việt Nam phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) và Đại sứ quán Anh tại Việt Nam tổ chức tại Hà Nội vào ngày 12 /12.

Diễn đàn là một trong các hoạt động trọng tâm của dự án “Thúc đẩy môi trường kinh doanh công bằng ở ASEAN” của UNDP, do Chính phủ Anh tài trợ. Dự án nhằm mục đích thúc đẩy kinh doanh liêm chính và khuyến khích những thực hành kinh doanh có trách nhiệm thông qua kết nối trực tiếp với khu vực tư nhân và thúc đẩy đối thoại giữa các bên liên quan, bao gồm chính phủ và xã hội dân sự.

Đọc tiếp…