Thúc đẩy nam giới tham gia phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

Bữa sáng Ruy băng Trắng đã được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/11 nhằm thúc đẩy sự tham gia của nam giới và cộng đồng trong việc nâng cao nhận thức về phòng ngừa giảm thiểu các hành vi bạo lực, xâm hại và quấy rối tình dục đối với phụ nữ, trẻ em, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Theo một cuộc điều tra quốc gia do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổng cục Thống kê và Quỹ Dân số Liên hợp quốc thực hiện, 63% phụ nữ Việt Nam đã kết hôn bị ít nhất một hình thức bạo lực thể xác, tình dục, tinh thần, kinh tế cũng như kiểm soát hành vi do chồng gây ra.

Đọc tiếp…