Chính sách phát triển năng lượng có thể sẽ ưu tiên các dự án nhỏ

Chính phủ đang xem xét việc phát triển các dự án nhỏ như là một ưu tiên trong nỗ lực khai thác tiềm năng thủy điện trong nước. 

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN