Người sử dụng lao động trốn đóng BHXH ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động

Tình trạng doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động đã gia tăng trong thời gian đại dịch COVID-19, do các doanh nghiệp gặp khó khăn do nền kinh tế suy giảm vì các biện pháp kiểm soát dịch. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, việc trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi an sinh xã hội của người lao động.

Bộ LĐ-TB & XH đề nghị thanh tra, kiểm tra việc đóng BHXH trên diện rộng để quy định của pháp luật được thực hiện có hiệu quả. Bộ cũng đề nghị cơ quan quản lý bảo hiểm xã hội có quyền phong tỏa tài khoản của người sử dụng lao động vi phạm để họ thực hiện nghĩa vụ với người lao động.

Đọc tiếp…