Nhân viên các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19

Ngày 13/7 hơn 1.000 nhân viên của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO) tại Hà Nội, trong đó có hơn 100 người nước ngoài, đã được tiêm vắc-xin COVID-19. VUFO đặt mục tiêu cung cấp vắc-xin COVID-19 cho nhân viên của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại 56 tỉnh và thành phố khác.

Đọc tiếp…