Người lao động sẽ được phép tăng số giờ làm thêm

Người lao động có thể có đến 400 giờ làm thêm giờ mỗi năm, tăng so với mức 200 giờ hiện tại, theo Bộ luật Lao động đã được sửa đổi và sẽ được đệ trình lên Quốc hội vào năm tới.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS