Giảm độ tuổi người cao tuổi nhận trợ cấp xã hội xuống 75

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, Bộ sẽ đề nghị Chính phủ giảm độ tuổi người cao tuổi nhận trợ cấp xã hội từ 80 xuống 75.

Bộ trưởng cho biết hiện tại, chính sách về người già và người khuyết tật đã đầy đủ và toàn diện, nhưng việc thực thi vẫn còn yếu ở cấp cơ sở. Bộ sẽ điều chỉnh một số chính sách cho người cao tuổi và chia người khuyết tật thành các nhóm phù hợp với từng cấp để có cách tiếp cận phù hợp.

Đọc tiếp…