Ký kết hợp tác thực hiện Dự án Bảo tồn voi Việt Nam

Chiều ngày 11/01/2019, Tổ chức Động vật Châu Á và UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký Thỏa thuận hợp tác về việc thực hiện Dự án Bảo tồn voi Việt Nam tại tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, Tổ chức Động vật Châu Á cam kết tài trợ cho Trung tâm Bảo tồn voi tại Đắk Lắk với tổng kinh phí tương đương 60.000 USD trong thời gian 03 năm từ tháng 01/2019 – 01/2022. Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác thể hiện sự thiện chí, cam kết lâu dài của tổ chức với Tỉnh Đắk Lắk nói chung và Trung tâm bảo tồn voi nói riêng trong công tác bảo tồn loài voi.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS