Sẽ triển khai áp dụng hồ sơ y tế điện tử từ tháng 3

Các cơ sở chăm sóc sức khỏe loại 1 trên toàn quốc dưới sự quản lý của Bộ Y tế được yêu cầu triển khai áp dụng hồ sơ chăm sóc sức khỏe điện tử bắt đầu từ ngày 1 tháng 3. Các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác sẽ phải triển khai áp dụng hồ sơ y tế điện tử trước năm 2028.

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN