Tăng cường nỗ lực nhằm cải thiện bình đẳng giới và vai trò của phụ nữ ở Việt Nam

Việt Nam đã tiến một bước dài trong công cuộc bình đẳng giới, những thay đổi trong khung pháp lý hiện đang bảo vệ phụ nữ tốt hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc cần phải làm để có thể đạt được bình đẳng toàn diện.

Mặc dù sự tỷ lệ phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động ở Việt Nam rất cao, nhưng rất ít người đảm nhận vai trò quản lý cấp cao. Tài năng của họ bị mai một, nhất là khi nhân viên nữ không được coi trọng trong từng giai đoạn trên hành trình sự nghiệp. Đây không phải là khái niệm “trần kính” (glass-ceiling: rào cản vô hình – giới hạn phụ nữ gặp phải trong đấu tranh bình đẳng giới, giành được vị trí cao nhất trong công việc) mà là hiện tượng “rò rỉ đường ống”.

Đọc tiếp…

Thanh Van