Cần nhiều nỗ lực để bảo tồn vùng đất ngập nước

Đất ngập nước đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và chống biến đổi khí hậu ở Việt Nam, nhưng hiện vẫn chưa có chiến lược bảo tồn. Việt Nam có khoảng 10 triệu ha đất ngập nước, trải rộng trên 8 vùng sinh thái, bao gồm Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Đọc tiếp …

 

Phóng viên VietnamNet