Nỗ lực nhằm quản lý công bằng và bền vững các dòng sông

Trước áp lực ngày càng gia tăng lên tài nguyên nước trong những năm gần đây, các cơ quan chức năng ở Việt Nam, trong đó có Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã và đang nỗ lực để đảm bảo quản lý công bằng và bền vững các dòng sông trên toàn quốc.

Sự phát triển kinh tế và đô thị hóa nhanh chóng trong những năm gần đây đã làm gia tăng lượng nước thải từ hoạt động sản xuất công nghiệp và nông nghiệp. Nước thải được xử lý không đúng cách cũng gây áp lực ngày càng lớn lên tài nguyên nước – bao gồm sông, suối – cả về lượng và chất.

Đọc tiếp…