Nỗ lực đẩy nhanh việc thực hiện các cam kết COP26

Trong thời gian vừa qua, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp đã tích cực triển khai các giải pháp nhằm thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26).

Sau hội nghị COP26, Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư và các tập đoàn năng lượng lớn trên thế giới mong muốn phát triển các dự án điện gió ngoài khơi.

Đọc tiếp…

Thai Son