Bộ Giáo dục lấy ý kiến về học trực tuyến

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo thông tư đề xuất ba phương án học trực tuyến cho năm học mới bắt đầu vào tháng 8 năm nay do lo ngại về đại dịch COVID-19.

Theo thông tư này, sẽ triển khai 3 hình thức dạy học trực tuyến: dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp, dạy học trực tuyến thay thế một phần dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến thay thế hoàn toàn quá trình dạy học trực tiếp.

Đọc tiếp…