EC chuẩn bị lần thứ 4 sang xem xét gỡ thẻ vàng thủy sản

Ngày 3-8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công điện khẩn về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp mạnh chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của EC. Dự kiến EC sang Việt Nam thanh tra thực tế lần thứ 4 vào tháng 10-2023. Để chuẩn bị tiếp và làm việc với đoàn thanh tra của EC đạt kết quả tốt nhất, quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng, phó thủ tướng và hướng dẫn của bộ về IUU.

Đọc tiếp…

Chí Tuệ