Khởi động dự án về giáo dục nhằm phát triển bền vững do Chính phủ Hà Lan tài trợ

Ngày 10/4, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khởi động dự án “Khí hậu Việt Nam – Hợp tác cùng nhau giáo dục nhằm đạt được sự thay đổi bền vững tại các vùng đồng bằng của Việt Nam”, với sự tham gia của các đối tác từ phía Việt Nam và Hà Lan.

Dự án được Chính phủ Hà Lan tài trợ, sẽ thực hiện từ năm 2019 đến năm 2021. Dự án tập trung vào việc nâng cấp các chương trình giáo dục đại học và sau đại học về thích nghi với biến đổi khí hậu và quản lý nguồn nước,  đặc biệt chú trọng đến các kỹ năng thực hành, thực tập và định hướng nghề nghiệp cho nguồn nhân lực trong tương lai. Điều này sẽ góp phần cải thiện cả số lượng và chất lượng sinh viên theo học ngành quản lý nguồn nước cũng như đảm bảo cơ hội việc làm trong lĩnh vực này trong tương lai.

Đọc tiếp…