Cần có những biện pháp quyết liệt để khuyến khích người lao động tham gia BHXH, BHYT

Các chuyên gia cho biết, nhiều doanh nghiệp đã thu hẹp quy mô sản xuất và cắt giảm lao động do đại dịch COVID-19, dẫn đến tình trạng giảm số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT), và gia tăng các khoản nợ an sinh xã hội chưa thanh toán.

BHXH Việt Nam và các địa phương đã nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh toán.

Đọc tiếp…