Hạ cấp độ bệnh COVID-19 xuống bệnh truyền nhiễm nhóm B và điều chỉnh trong hệ thống y tế

Ngày 3/6, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã phê duyệt việc hạ cấp độ phân loại bệnh COVID-19. Việc hạ cấp độ COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A (bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm) xuống nhóm B (bệnh truyền nhiễm nguy hiểm) sẽ dẫn đến nhiều thay đổi đối với ngành y tế nước nhà.

PGS Đỗ Văn Dũng, Trưởng khoa Y tế công cộng, Đại học Y Dược TP HCM cho biết, theo phân loại nhóm B, Chính phủ sẽ không còn nghĩa vụ chịu trách nhiệm chính trong việc điều trị bệnh nhân, bao gồm việc cung cấp các cơ sở điều trị miễn phí và bảo lãnh hoàn toàn mọi chi phí y tế. Bệnh nhân giờ đây sẽ phải tự chi trả các chi phí y tế và tiêm vắc-xin.

Đọc tiếp…