Toạ đàm đề xuất lựa chọn năng lượng thông minh vì sức khoẻ cộng đồng

Ngày 25/2, tại Hà Nội đã diễn ra buổi toạ đàm đề xuất lựa chọn năng lượng thông minh hơn do các tác động của sản xuất điện than đối với chất lượng không khí, ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe con người.

Đại diện của các tổ chức phi chính phủ cũng đề xuất giảm thiểu năng lượng than và nhiên liệu hóa thạch, phát triển năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả. Các tổ chức cũng khuyến nghị Việt Nam cần thận trọng trong Quy hoạch chiến lược phát triển ngành điện cho đến năm 2030, bởi những hậu quả về môi trường và sức khỏe con người mà đất nước có thể sẽ phải đối mặt.

Đọc tiếp…