Phòng chống thiên tai cần được đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

Việt Nam chứng kiến thiên tai tác động vào tất cả các khu vực của đất nước trong suốt cả năm, với cường độ mạnh, độ bao phủ rộng và tăng cực đại và bất thường. Thiệt hại kinh tế do thiên tai gây ra cho Việt Nam đã tăng lên trong những năm gần đây, ước tính khoảng 1-1,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm.

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN