Ra mắt danh bạ các tổ chức hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực và xâm hại trên cơ sở giới

Danh bạ địa chỉ của các cơ quan, tổ chức hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực và xâm hại trên cơ sở giới ở Việt Nam lần đầu tiên được ra mắt tại Việt Nam.

Việc phát hành danh bạ này là nỗ lực của Bộ LĐTBXH và UN Women trong dự án chung ứng phó khẩn cấp với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 được Chính phủ Úc tài trợ với sự đóng góp tài chính và kỹ thuật của UNFPA và UNICEF.

Đọc tiếp…