Số hóa trong ngành y tế – con dao hai lưỡi

Theo các chuyên gia, sự phát triển của các công nghệ như 4G, 5G, internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo đã nhanh chóng thay đổi lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu, kể cả ở Việt Nam, với nhiều tổ chức áp dụng công nghệ số hóa.

Số hóa trên toàn ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe đã giúp các nhà cung cấp dịch vụ cải thiện chất lượng chăm sóc và thúc đẩy đột phá y tế nhằm mang lại kết quả tốt hơn cho bệnh nhân và giúp giảm thiểu chi phí chăm sóc sức khỏe đang ngày càng tăng.

Tuy nhiên theo ông Yeo Siang Tiong – Tổng giám đốc của Kaspersky Lab Đông Nam Á, số hóa trong ngành y tế cũng làm tăng số lượng các cuộc tấn công anh ninh mạng nhằm vào lĩnh vực này. Ông cho rằng lĩnh vực chăm sóc sức khỏe là một lĩnh vực quan trọng, và do đó các bệnh viện công và bệnh viện tư nhân nên bắt đầu soạn thảo các quy định để đối phó với những nguy cơ này.

Đọc tiếp…