Ra mắt nền tảng nhân lực số

Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC), thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thông qua Hoạt động “Nguồn nhân lực cho Đổi mới sáng tạo – Hệ sinh thái khởi nghiệp” (USAID WISE), đã tổ chức Hội thảo “Tương lai việc làm trong nền Kinh tế số” và công bố nền tảng “Nhân lực số” vào ngày 21.6

Nền tảng trực tuyến nhanlucso.org.vn được xây dựng bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành CNTT nhằm cung cấp hệ thống thông tin về lộ trình nghề nghiệp CNTT và trang bị cho nguồn nhân lực tương lai những kỹ năng cần thiết cho kỷ nguyên mới của ngành.

Đọc tiếp…