Chuyển đổi số hướng tới nông thôn mới thông minh

Ngày 22-8, tại Đà Nẵng, Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức tọa đàm “Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025” cho CCB 15 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Việt Nam có tiềm năng lớn trong chuyển đổi số; tuy vậy, đến nay tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mới trên 50% và hồ sơ xử lý trực tuyến còn thấp khoảng trên 10%. Cơ sở dữ liệu chưa đáp ứng tiến độ, an toàn, an ninh mạng còn sơ hở. Nguồn lực ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế. Kinh tế một số khu vực miền núi còn gặp nhiều khó khăn, nhất là ở miền Trung – Tây Nguyên.

Đọc tiếp…

Xuân Quỳnh