Nông nghiệp kỹ thuật số là chìa khóa để giải quyết nghịch lý nông nghiệp

Các chuyên gia cho biết, số hóa nông nghiệp là xu hướng tất yếu và Việt Nam nên nắm lấy cơ hội này để giải quyết nghịch lý sản xuất nông nghiệp nhiều hơn mà vẫn bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đồng thời nắm bắt cơ hội do các hiệp định thương mại tự do mang lại.

Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam đã ra mắt vào tháng 9 để nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ nhằm phát triển nông nghiệp kỹ thuật số, kết nối và mở rộng thị trường, xác định các giải pháp kỹ thuật số phù hợp cho từng mô hình canh tác, thu hút các nhà đầu tư và đào tạo nhân lực.

Đọc tiếp…