Kinh tế số được kì vọng sẽ đóng góp 30% vào GDP vào năm 2030

Nền kinh tế số được dự đoán sẽ nhanh chóng phát triển, đạt mốc chiếm tỷ trọng khoảng 20% GDP của Việt Nam vào năm 2025, và dự kiến còn tăng lên mức 30% vào năm 2030.

Những con số này được đề cập trong dự thảo Chiến lược quốc gia về Cách mạng Công nghiệp 4.0, trong đó đặt ra các mục tiêu và nhấn mạnh sự cần thiết của việc chủ động nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội mà công nghệ mới đem lại để đẩy nhanh quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nến kinh tế quốc gia.

Đọc tiếp…