Định hướng phát triển khu vực đồng bằng sông Hồng đến năm 2030

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 30-NQ/TW về định hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRPD) bình quân đầu người dự kiến sẽ đạt 274 triệu VND (tương đương 11.000 đô la Mỹ) vào năm 2030.

Đọc tiếp…

Thuy Dung