Phát triển phân bón hữu cơ – chìa khóa cho tương lai của nông nghiệp VN

Việt Nam đã xác định nông nghiệp hữu cơ là con đường phía trước, và lý do của việc phát triển và quảng bá sản phẩm này là chìa khóa để đạt được mục tiêu.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS